Vildsvin

Rapportera fällda vildsvin

Rapporteringen av skjutna vildsvin är till stor nytta för älgskötselområdet, markägare och jägare. 
Jägare inom Södra Mörebygdens Älgskötselområde uppmanas att anmäla skjutna vildsvin via e-post till Henrik Lindgren eller via frågeformuläret nedan.

 Se även avskjutning från 2013-2015.

 

Följande uppgifter om fällt vildsvin ska rapporteras:

  • Jaktlag,
  • Datum,
  • Kön,
  • Slaktvikt,
  • På vilken mark djuret fällts,
  • Har djuret fällts vid åtel-, hund-, eller skyddsjakt?

11 frågor om tillvaratagande av vildsvin.pdf

 Samarbetsform vildsvin-blankett.pdf

Handlingsplan vildsvinsförvaltning.pdf