Avskjutningsregler 2017/18

  1. Jakttidens längd

Allmänt inom skötselområden 8 oktober 2018 t.o.m 31 januari 2019.

Tillåtna vuxna tjurar 8 oktober 2018 t.o.m 31 januari 2019 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna vuxna hondjur 8 oktober 2018  t.o.m 31 januari 2019 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna kalvar 8 oktober 2018  t.o.m 31 januari 2019.

 

2. Tillåtna djur

Tjur med minst 5 taggar

Tjurar med 0-4 taggar är fredade under hela jaktperioden om inget annat beslutas.

Kalvförande ko är fredad under hela jakttiden.

 

 3. Tilldelningsprinciper för jaktlag inom SMÄ

Tilldelning på vuxna djur sker fr.o.m 300ha skog.

0-200 skogsha   Fri kalv

201-300 skogsha      Fri kalv

301-600 skogsha max 1 vuxen/jaktlag och fri kalv

601-1000 skogsha max 2 vuxna/jaktlag och fri kalv

1001 - 1500 skogsha max 3 vuxna/jaktlag och fri kalv

1501-2000 skogsha

2001 -  skogsha max 4 vuxna och fri kalv

 

Avlysningsjakt gäller.

Rapportering av fällt vilt för jaktlagen sker på viltdata (i första hand) eller via mobil 076-315 01 81. Skicka ett SMS med information om fällt vilt (kön, vuxen älg eller kalv samt ev antal taggar, ev vikt) samt  jaktlagets namn.

 

Registrering av fällda djur ska ske senast kl 20:00 samma dag. Anmäls ej fälld älg i tid utgår dubbla fällavgifter. Uppdatering av skjutna älgar finner ni uner länken "aktuell avskjutning" till höger.

Tjurar med 0-4 taggar är fredade.

Kalvförande ko är fredad under hela jakttiden.

Fällavgift är 1000kr/vuxen och 100kr/kalv.

 

Uppdaterad 2018-09-16 kl 17:04