Avskjutningsregler 2023/24

  1. Jakttidens längd

Allmänt inom skötselområden 8 oktober 2023 t.o.m 31 januari 2024.

Tillåtna vuxna tjurar 8 oktober 2023 t.o.m 31 januari 2024 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna vuxna hondjur 8 oktober 2023  t.o.m 31 januari 2024 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna kalvar 8 oktober 2023  t.o.m 31 januari 2024

 

2. Tillåtna djur

Tjur med 1-3 taggar samt från 9 taggar och uppåt

Tjurar med 4-8 taggar är fredade under hela jaktperioden om inget annat beslutas.

Enkelkalv är fredad till och med den 15 oktober.

Kalvförande ko är fredad under hela jaktperioden.

 

 3. Tilldelningsprinciper för jaktlag inom SMÄ

Tilldelning på vuxna djur sker fr.o.m 301ha skog.

0-200 skogsha   Fri kalv

201-300 skogsha      Fri kalv

301-600 skogsha max 1 vuxen/jaktlag och fri kalv

601-1000 skogsha max 1 vuxna/jaktlag och fri kalv

1001 - 1500 skogsha max 2 vuxna/jaktlag och fri kalv

1501- skogsha max 3 vuxna och fri kalv

 

Avlysningsjakt gäller.

Rapportering av fällt vilt för jaktlagen sker på viltdata (i första hand) eller via mobil 073-3143970 (Tim). Skicka ett SMS med information om fällt vilt (kön, vuxen älg eller kalv samt ev antal taggar, ev vikt) samt  jaktlagets namn.

 

Registrering av fällda djur ska ske senast kl 21:00 samma dag. Anmäls ej fälld älg i tid utgår dubbla fällavgifter. Uppdatering av skjutna älgar finner ni uner länken "aktuell avskjutning" till höger.

Tjur med 1-3 taggar samt från 9 taggar och uppåt

Tjurar med 4-8 taggar är fredade under hela jaktperioden om inget annat beslutas.

Enkelkalv är fredad till och med den 15 oktober.

Kalvförande ko är fredad under hela jaktperioden.

 

Fällavgift är 1000kr/vuxen och 100kr/kalv.

 

Uppdaterad 2023-09-27 kl 19:12