Avskjutningsregler 2021/22

  1. Jakttidens längd

Allmänt inom skötselområden 8 oktober 2022 t.o.m 31 januari 2023.

Tillåtna vuxna tjurar 8 oktober 2022 t.o.m 31 januari 2023 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna vuxna hondjur 8 oktober 2022  t.o.m 31 januari 2023 (eller tills kvoten är fylld)

Tillåtna kalvar 8 oktober 2022  t.o.m 31 januari 2023

 

2. Tillåtna djur

Tjur med 0-3 taggar

Tjurar med 4 taggar eller mer är fredade under hela jaktperioden om inget annat beslutas.

Samtliga kalvar är tillåtna under hela jakttiden tills kvoten är fylld.

Kalvförande ko är fredad.

 

 3. Tilldelningsprinciper för jaktlag inom SMÄ

Tilldelning på vuxna djur sker fr.o.m 300ha skog.

0-200 skogsha   Fri kalv

201-300 skogsha      Fri kalv

301-600 skogsha max 1 vuxen/jaktlag och fri kalv

601-1000 skogsha max 2 vuxna/jaktlag och fri kalv

1001 - 1500 skogsha max 3 vuxna/jaktlag och fri kalv

1501-2000 skogsha

Över 2001 skogsha max 4 vuxna och fri kalv

 

Avlysningsjakt gäller.

Rapportering av fällt vilt för jaktlagen sker på viltdata (i första hand) eller via mobil 073-3143970 (Tim). Skicka ett SMS med information om fällt vilt (kön, vuxen älg eller kalv samt ev antal taggar, ev vikt) samt  jaktlagets namn.

 

Registrering av fällda djur ska ske senast kl 20:00 samma dag. Anmäls ej fälld älg i tid utgår dubbla fällavgifter. Uppdatering av skjutna älgar finner ni uner länken "aktuell avskjutning" till höger.

Tjurar med 4 taggar eller mer är fredade.

Kalvförande ko är fredad, men samtliga kalvar är lovliga hela jakttiden tills kvoten är fylld.

Fällavgift är 1000kr/vuxen och 100kr/kalv.

 

Uppdaterad 2022-09-16 kl 19:13