INFO

 Genom att klicka på respektive länk så hittar ni info om den nya älgförvaltningen samt information som jägarförbundet skickar ut till älgskötselområden.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2020-10-10 kl 08:55