Välkommen till Södra Mörebygdens älgskötselområde

SMÄ bildades 2001-02-16.

Området består 2023/24 av ca 27 472,4 ha totalt varav ca 22 379,7 ha skog.

Detta är fördelat på 59 st jaktlag som ger följande tilldelning.

Det geografiska området för SMÄ är större delen av Torsås kommun samt södra delarna av Kalmar kommun. se  karta över området. (Nya områden har tillkommit)

Vi har sedan grunden haft regler och mål inom vårt skötselområde.

Här kan ni ta del av våra avskjutningsregler och avskjutningar.

Målsättningen med älgskötselområdet är bl a,

  • att långsiktigt förbättra och utveckla en älgstam av hög kvalitet.
  • att bestämma vilka älgar som skall skjutas så att "rätt" älgar blir kvar.
  • att öka samarbetet mellan markägare och jägare kring såväl mark som älgvård.
  • att öka samarbetet mellan de ingående jaktlagen.

Vid intresse av att gå med i SMÄ, ta kontakt med styrelsen för vidare information.

Uppdaterad 2023-10-01 kl 16:13