Styrelsen

  • Vice ordförande: Pär Ahlgren -  Registeransvarig (Fastigheter/jaktmarker/jaktlag m.m)

        par_ahlgren@hotmail.com

  • Sekreterare: Johan Fransson

        fransson.j09@telia.com

  • Skattmästare: Ylwa Donaldsson - ansvarig för hemsidan

        donaldzzon@hotmail.com

 Ledamöter:

  • Tim Johansson - Viltdata

       morifade_89@hotmail.com

  • Anders Liljegren - Inlämning av käkar

      anders-liljegren@telia.com

  • Lars Carlsson

      lars.carlsson@svenskafoder.se

 ___________________

Valberedningen

  • Tony Emilsson  tony.emilsson@tele2.se
  • Nils-Erik Arnesson  arnessony@outlook.com
  • Jan Pettersson janpiolsbo@hotmail.com

 

 Uppdaterad 2019-09-25 kl 17:54