Styrelsen

  • Vice ordförande: Emil Fridolfsson - Viltdataansvarig

           emil.fridolfsson@outlook.com

  • Sekreterare: Ingvar Eliasson  

        ingvarelias@hotmail.com

  • Skattmästare: Ylwa Donaldsson - ansvarig för hemsidan

        donaldzzon@hotmail.com

 Ledamöter:

  • Pär Ahlgren -  Registeransvarig (Fastigheter/jaktmarker/jaktlag m.m)

        par_ahlgren@hotmail.com

  • Anders Liljegren - Inlämning av käkar

      anders-liljegren@telia.com

  • Johan Fransson

      fransson.jo9@telia.com

 ___________________

Valberedningen

  • Tony Emilsson  tony.emilsson@tele2.se
  • Nils-Erik Arnesson  arnessony@outlook.com
  • Jan Pettersson janpiolsbo@hotmail.com

 

 Uppdaterad 2017-01-14 kl 21:03