Svenska Jägarförbundet

Älgkasserare
På förslag av Jägareförbundet har Länsstyrelsen till jaktsäsongen 2014/2015 givit nedanstående personer behörighet att utfärda intyg om otjänlighet för fälld älg enligt NFS 2011:7.
Detta tycker vi är en mycket positiv utveckling då det har möjlighet att underlätta både praktiskt och ekonomiskt för enskilda jaktlag. Utöver dessa personer kan fortfarande veterinär och i viss mån Polis bistå.

Personerna som utsetts av Länsstyrelsen har utbildats via jägareförbundet och Länsstyrelsen för att kunna bedöma eventuell otjänlighet hos fälld älg. Dessa personer ska enbart kontaktas då en vid jakt antagen frisk älg fällts som visar sig vara av sådan art att den inte hel, eller delar av bedöms som människoföda. Skjuts älgen enligt § 40b i jaktförordningen, alltså att man uppmärksammat att älgen är skadad och därför avlivar den ska polisen kontaktas.

Utsedda personer får inte utfärda intyg i sitt eget älgskötselområde eller licensområde!

Då en älg döms ut och intyg upprättas innebär det INTE att en ny älg får skjutas. Vid älgskötselområde bestäms detta av styrelsen och eventuellt i samråd med Länsstyrelsen. Gäller det licensområde ska en ansökan om ny älg skickas till Länsstyrelsen. 

Det jaktlag som kontaktar en älgkasserare bekostar själva den kostnad på 200 sek samt milersättning till den som utför besiktningen.

 Jägare inom SMÄ tar kontakt med Niclas Adolfsson.

 

Fredrik Ustrup

Jaktvårdskonsulent 
Svenska Jägareförbundet


Uppdaterad 2014-10-12 kl 13:40