Pott 2

Rapportering för jaktlagen sker lättast via SMS till mobil 076-3150181

(kön, vuxen älg eller kalv samt ev antal taggar, vikt) samt  jaktlagets namn.

Fällavgift ska betalas in inom en vecka efter att älgen skjutits. Bg 5587-6023 

Käkar från vuxna älgar ska lämnas till Anders Liljegren senast 31 december 2019.

 

TOTAL TILLDELNING INOM SMÄO

ANTAL

TILLDELADE ÄLGAR

ANTAL

SKJUTNA ÄLGAR

ANTAL ÄLGAR

KVAR PÅ TILLDELNINGEN

TJURAR HONDJUR TJURAR HONDJUR TJURAR HONDJUR
 

 

 

       

Uppdaterad 2019-04-20 kl 18:08