Pott 4

Rapportering för jaktlagen sker lättast via SMS till mobil 076-3150181

(kön, vuxen älg eller kalv samt ev antal taggar, vikt) samt  jaktlagets namn.

Fällavgift ska betalas in inom en vecka efter att älgen skjutits. Bg 5587-6023 

Käkar från vuxna älgar ska lämnas till Anders Liljegren senast 31 december 2019.

 

TILLDELNING I POTT 4

ANTAL

TILLDELADE ÄLGAR

ANTAL

SKJUTNA ÄLGAR

ANTAL ÄLGAR

KVAR PÅ TILLDELNINGEN

TJURAR HONDJUR TJURAR HONDJUR TJURAR HONDJUR
           

Uppdaterad 2019-04-20 kl 18:09